హింస రహిత సమాజాన్ని నిర్మించుకుందాం

  • Home
  • హింస రహిత సమాజాన్ని నిర్మించుకుందాం

హింస రహిత సమాజాన్ని నిర్మించుకుందాం

హింస రహిత సమాజాన్ని నిర్మించుకుందాం

Nov 26,2023 | 07:56

సమావేశంలో మాట్లాడుతున్న డా||ప్రసూన         అనంతపురం కలెక్టరేట్‌ : మహిళలపై దాడులు, హింస పెరిగిపోయింది. ప్రభుత్వాలతో పాటు సమిష్టిగా హింస రహిత సమాజాన్ని…