హెడ్‌ పోస్టు మాస్టర్‌ షేక్‌ సుభానీ

  • Home
  • కొనసాగుతున్న తపాలా ఉద్యోగుల సమ్మె

హెడ్‌ పోస్టు మాస్టర్‌ షేక్‌ సుభానీ

కొనసాగుతున్న తపాలా ఉద్యోగుల సమ్మె

Dec 16,2023 | 00:04

ప్రజాశక్తి-మార్కాపురం తపాలా శాఖలో ఉద్యోగుల సమ్మె కొనసాగుతోంది. శుక్రవారం నాటికి నాల్గవ రోజుకు చేరింది. ఈ సందర్భంగా నాయకులు మాట్లాడుతూ న్యాయమైన డిమాండ్లను పరిష్కరించడంలో కేంద్రం నిర్లక్ష్యం…