హెల్మెట్‌ ధారణ తప్పనిసరి

  • Home
  • హెల్మెట్‌ ధారణ తప్పనిసరి

హెల్మెట్‌ ధారణ తప్పనిసరి

హెల్మెట్‌ ధారణ తప్పనిసరి

Feb 13,2024 | 22:16

జెండా ఊపి ర్యాలీని ప్రారంభిస్తున్న ఎస్‌పి రాధిక ఎస్‌పి జి.ఆర్‌ రాధిక ప్రజాశక్తి – శ్రీకాకుళం ద్విచక్ర వాహనదారులు హెల్మెట్‌ను తప్పనిసరిగా ధరించాలని ఎస్‌పి జి.ఆర్‌ రాధిక…