11న జాతీయ కవి సమ్మేళనం

  • Home
  • 11న జాతీయ కవి సమ్మేళనం

11న జాతీయ కవి సమ్మేళనం

11న జాతీయ కవి సమ్మేళనం

Feb 6,2024 | 21:59

ఏలూరు అర్బన్‌: సాహిత్య, సాంస్కృతిక, సామాజిక సేవాసంస్థ కళా వేదిక ఈనెల 11వ తేదీన కొయ్యలగూడెంలో జాతీయ తెలుగు సాహిత్య సదస్సు 129వ జాతీయ కవి సమ్మేళనం…