11 తేదీల్లో సిద్ధాంతం గ్రామంలో నిర్వహించే అంగన్వాడీల జిల్లా శిక్షణా తరగతులు శనివారం ప్రారంభమ య్యాయి. ఈ శిక్షణా తరగతులకు ఎం.విజయలక్ష్మి

  • Home
  • అంగన్వాడీల పోరాటం స్ఫూర్తిదాయకం

11 తేదీల్లో సిద్ధాంతం గ్రామంలో నిర్వహించే అంగన్వాడీల జిల్లా శిక్షణా తరగతులు శనివారం ప్రారంభమ య్యాయి. ఈ శిక్షణా తరగతులకు ఎం.విజయలక్ష్మి

అంగన్వాడీల పోరాటం స్ఫూర్తిదాయకం

Feb 10,2024 | 21:59

శిక్షణా తరగతుల్లో సిఐటియు జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రజాశక్తి – పెనుగొండ ఉద్యోగులు, కార్మికుల ఐక్య పోరాటాలకు అంగన్వాడీల పోరాటం స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలిచిందని సిఐటియు జిల్లా ప్రధాన…