144 సెక్షన్‌

  • Home
  • 144 సెక్షన్‌ అమలు: ఎస్‌పి

144 సెక్షన్‌

144 సెక్షన్‌ అమలు: ఎస్‌పి

May 12,2024 | 00:00

ప్రజాశక్తి-వేటపాలెం: 144 సెక్షన్‌ అమలులో ఉన్నందున అయిదుగురికి మించి గుంపులుగా తిరగరాదని జిల్లా ఎస్పీ వకుల్‌ జిందాల్‌ ఐపీఎస్‌ హెచ్చరించారు. శనివారం జిల్లా ఎస్పీ వకుల్‌ జిందాల్‌…