15 వేల మెజార్టీ ఖాయం

  • Home
  • 15 వేల మెజార్టీ ఖాయం

15 వేల మెజార్టీ ఖాయం

15 వేల మెజార్టీ ఖాయం

May 15,2024 | 21:55

మాట్లాడుతున్న దువ్వాడ శ్రీనివాస్‌ * వైసిపి టెక్కలి అభ్యర్థి దువ్వాడ శ్రీనివాస్‌ ప్రజాశక్తి – కోటబొమ్మాళి టెక్కలి నియోజకవర్గంలో వైసిపి 15 వేల మెజార్టీతో గెలుస్తుందని ఆ…