16న గ్రామీణబంద్‌ను జయప్రదం చేయండిరైతుసంఘం జిల్లా అధ్యక్షులు దాసరి జనార్ధన్‌

  • Home
  • 16న గ్రామీణబంద్‌ను జయప్రదం చేయండిరైతుసంఘం జిల్లా అధ్యక్షులు దాసరి జనార్ధన్‌

16న గ్రామీణబంద్‌ను జయప్రదం చేయండిరైతుసంఘం జిల్లా అధ్యక్షులు దాసరి జనార్ధన్‌

16న గ్రామీణబంద్‌ను జయప్రదం చేయండిరైతుసంఘం జిల్లా అధ్యక్షులు దాసరి జనార్ధన్‌

Feb 12,2024 | 23:45

16న గ్రామీణబంద్‌ను జయప్రదం చేయండిరైతుసంఘం జిల్లా అధ్యక్షులు దాసరి జనార్ధన్‌ప్రజాశక్తి – బుచ్చినాయుడు కండ్రిగ అఖిల భారత సంయుక్త కిసాన్‌మోర్చా పిలుపు మేరకు ఈనెల 16న జరగనున్న…