18న జిల్లా సమగ్రాభివృద్ధి సదస్సు

  • Home
  • 18న జిల్లా సమగ్రాభివృద్ధి సదస్సు

18న జిల్లా సమగ్రాభివృద్ధి సదస్సు

18న జిల్లా సమగ్రాభివృద్ధి సదస్సు

Feb 12,2024 | 22:33

పోస్టర్‌ను ఆవిష్కరిస్తున్న సిపిఎం నాయకులు సిపిఎం జిల్లా కార్యదర్శి డి.గోవిందరావు ప్రజాశక్తి – శ్రీకాకుళం అర్బన్‌ ఈనెల 18వ తేదీన శ్రీకాకుళంలో నిర్వహించే జిల్లా సమగ్రాభివృద్ధి సదస్సును…