2013 చట్టాన్ని అమలు చేయాలి

  • Home
  • 2013 చట్టాన్ని అమలు చేయాలి

2013 చట్టాన్ని అమలు చేయాలి

2013 చట్టాన్ని అమలు చేయాలి

Dec 16,2023 | 23:33

సింహాచలం పజాశక్తి- శ్రీకాకుళం అర్బన్‌ వంశధార నిర్వాసితులకు చట్టబద్ధంగా రావా ల్సిన 2013 భూసేకరణ చట్టం ప్రకారం పరిహా రం ఇవ్వాలని నిర్వాసితుల సంఘం రాష్ట్ర కార్యద…