21 మంది విఆర్‌ఒలకు ఉద్యోగోన్నతులు

  • Home
  • 21 మంది విఆర్‌ఒలకు ఉద్యోగోన్నతులు

21 మంది విఆర్‌ఒలకు ఉద్యోగోన్నతులు

21 మంది విఆర్‌ఒలకు ఉద్యోగోన్నతులు

Feb 8,2024 | 22:29

ప్రజాశక్తి – ఏలూరు అర్బన్‌ ఒక కారుణ్య నియామకంతో పాటు ఉమ్మడి పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో 21 మంది విఆర్‌ఒలకు ఉద్యోగోన్నతులు ఇచ్చిన సందర్భంగా విఆర్‌ఒల సంఘం రాష్ట్ర…