27 తేదీల్లో తిరుమలకు మోదీ

  • Home
  • 26, 27 తేదీల్లో తిరుమలకు మోదీ

27 తేదీల్లో తిరుమలకు మోదీ

26, 27 తేదీల్లో తిరుమలకు మోదీ

Nov 24,2023 | 23:21

రపు తిరుమలకు మోదీ రాకస్వాగతం పలకనున్న సిఎం, గవర్నర్‌పకడ్బందీగా ప్రధాని పర్యటన ఏర్పాట్లుప్రజాశక్తి – తిరుపతి బ్యూరో తెలంగాణా ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా ఆ రాష్ట్రానికి రానున్న…