30శాతం ఐఆర్‌ ప్రకటించాలి

  • Home
  • 30శాతం ఐఆర్‌ ప్రకటించాలి

30శాతం ఐఆర్‌ ప్రకటించాలి

30శాతం ఐఆర్‌ ప్రకటించాలి

Jan 31,2024 | 22:33

మాట్లాడుతున్న జెఎసి జిల్లా అధ్యక్షులు సాయిరాం కలెక్టరేట్‌ వద్ద యుటిఎఫ్‌ రిలే నిరాహార దీక్ష ప్రజాశక్తి- శ్రీకాకుళం అర్బన్‌ ఉపాధ్యాయ, ఉద్యోగులకు 30శాతం ఐఆర్‌ వెంటనే ప్రభుత్వం…