4 తేదీల్లో జాతీయ సెమినార్‌ొజయప్రదం చేయాలి

  • Home
  • 3, 4 తేదీల్లో జాతీయ సెమినార్‌ొజయప్రదం చేయాలి

4 తేదీల్లో జాతీయ సెమినార్‌ొజయప్రదం చేయాలి

3, 4 తేదీల్లో జాతీయ సెమినార్‌ొజయప్రదం చేయాలి

Dec 2,2023 | 00:05

మాట్లాడుతున్న తేజేశ్వరరావు సిఐటియు జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి తేజేశ్వరరావు ప్రజాశక్తి – శ్రీకాకుళం అర్బన్‌ ఈనెల 3, 4 తేదీల్లో నగరంలోని అంబేద్కర్‌ ఆడిటోరియంలో నిర్వహించే జాతీయ…