4 రౌండ్ల

  • Home
  • ముగిసిన పొగాకు 4 రౌండ్ల కొనుగోళ్లు

4 రౌండ్ల

ముగిసిన పొగాకు 4 రౌండ్ల కొనుగోళ్లు

May 16,2024 | 01:55

ప్రజాశక్తి-కొండపి కొండపి పొగాకు వేలం కేంద్రంలో బుధవారం నాటితో 4 రౌండ్ల పొగాకు కొనుగోళ్లు ముగిశాయని గురువారం నుంచి 5వ రౌండ్‌ పొగాకు కొనుగోళ్లు ప్రారంభం అవుతాయని…