70 సంవత్సరాలుగా

  • Home
  • ప్రణాళికా బద్ధంగా పట్టణాభివృద్ధి

70 సంవత్సరాలుగా

ప్రణాళికా బద్ధంగా పట్టణాభివృద్ధి

Nov 24,2023 | 20:26

రాష్ట్ర ప్రభుత్వ చీఫ్‌విప్‌ ముదునూరి ప్రసాదరాజు ప్రజాశక్తి – నరసాపురం టౌన్‌ 70 సంవత్సరాలుగా అంతంత మాత్రమే అభివృద్ధికి నోచుకున్న నరసాపురం పట్టణాన్ని ప్రణాళికా బద్ధంగా అభివృద్ధి…