9న నులిపురుగు నివారణ మాత్రల పంపిణీ

  • Home
  • 9న నులిపురుగు నివారణ మాత్రల పంపిణీ

9న నులిపురుగు నివారణ మాత్రల పంపిణీ

9న నులిపురుగు నివారణ మాత్రల పంపిణీ

Feb 6,2024 | 21:56

భీమడోలు: పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల ఆరోగ్య పరిరక్షణ కోసం ఈనెల 9వ తేదీన నిర్వహిస్తున్న నులిపురుగుల నివారణ మాత్రల పంపిణీ కార్యక్రమం విజయవంతం చేయాలని భీమడోలు మండల విద్యాధికారి-2…