921 మంది విద్యార్థులుసమస్యాత్మక కేంద్రాలపై ప్రత్యేక నిఘా

  • Home
  • మార్చి 18 నుంచి టెన్త్‌ పరీక్షలుజిల్లాలో 30,921 మంది విద్యార్థులుసమస్యాత్మక కేంద్రాలపై ప్రత్యేక నిఘా

921 మంది విద్యార్థులుసమస్యాత్మక కేంద్రాలపై ప్రత్యేక నిఘా

మార్చి 18 నుంచి టెన్త్‌ పరీక్షలుజిల్లాలో 30,921 మంది విద్యార్థులుసమస్యాత్మక కేంద్రాలపై ప్రత్యేక నిఘా

Feb 10,2024 | 22:52

మార్చి 18 నుంచి టెన్త్‌ పరీక్షలుజిల్లాలో 30,921 మంది విద్యార్థులుసమస్యాత్మక కేంద్రాలపై ప్రత్యేక నిఘా ప్రజాశక్తి -తిరుపతి టౌన్‌జిల్లాలో 2024 టెన్త్‌ పరీక్షలు మార్చి 18 వ…