గ్రంథాలయంలో ఖో ఖో పోటీలు

May 28,2024 00:08
ఆడుతున్న విద్యార్థులు

ప్రజాశక్తి- డుంబ్రిగుడ: వేసవి విజ్ఞాన శిబిరంలో భాగంగా సోమవారం స్థానిక గ్రంథాలయంలో విద్యార్థులకు ఖో ఖో పోటీలను నిర్వహించారు. ప్రస్తుతం వేసవి సెలవులు నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం శిబిరాలను నిర్వహిస్తుందన్నారు. వీటిని ప్రతి ఒక్కరు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని గ్రంధాలయాధికారి సునీత కోరారు. ఆమె మాట్లాడుతూ, విద్యార్థులకు గ్రంథాలయాలకు వచ్చి పోటీల్లో పాల్గొవాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో సిబ్బంది సుబ్బారావు, విద్యార్థులు, చిన్నారులు, తదితరులు పాల్గొన్నారు.

➡️