కరోనా-అవేర్నెస్

  • Home
  • నా ఆరోగ్యం.. నా హక్కు.. చట్టం చేయాలి!

కరోనా-అవేర్నెస్

నా ఆరోగ్యం.. నా హక్కు.. చట్టం చేయాలి!

Apr 21,2024 | 17:49

‘నా ఆరోగ్యం – నా హక్కు’ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (డబ్ల్యూహెచ్‌ఓ) చెప్పిన మాట. ప్రతి సంవత్సరం ఏప్రిల్‌ 7వ తేదీన ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ సమాజానికి…