భలే-ఐడియా

  • Home
  • కృత్రిమ మేఘాలతో.. !

భలే-ఐడియా

కృత్రిమ మేఘాలతో.. !

Apr 14,2024 | 13:07

రోజురోజుకు రవి కిరణాలు భూమిని మండిస్తున్నాయి. భూమిపైనున్న మంచు పర్వతాలు కరిగి సముద్రాలవుతున్నాయి. దీనిని అడ్డుకోవాలనే చిరు ప్రయత్నం చేశారు యునైటెడ్‌ స్టేట్స్‌కు చెందిన యూనివర్శిటీ ఆఫ్‌…