కథ

  • Home
  • బలపాలు తెచ్చిన చేటు

కథ

బలపాలు తెచ్చిన చేటు

Apr 25,2024 | 04:36

కోనాపూర్‌ అనే ఊళ్లో కనకవ్వ, లక్ష్మణ్‌ దంపతులు ఉన్నారు. వాళ్ళకి రమ, రమ్య అనే ఇద్దరు కూతుర్లు. రమ ఎనిమిదోవ తరగతి, రమ్య తొమ్మిదో తరగతి చదువుతున్నారు.…

రేపటి సూరీడు

Apr 21,2024 | 11:37

‘గాలికి కదులుతున్న ధాన్యపు కంకుల సవ్వడి వింటుంటే అది నా గుండె చప్పుడులా అనిపిస్తుంది. ఈ పొలంలో ఆ సవ్వడి వినబడనినాడు నా గుండె కూడా ఆగిపోతుంది’…

మా బడి

Apr 15,2024 | 04:00

సరదా ఆటలు పసందైన పాటలు విజ్ఞాన యాత్రలు మా బడి అంటే మాకిష్టం! నీతి పద్యాలు అభినయ గేయాలు ఉత్సాహపు నృత్యాలు మా బడి అంటే మాకిష్టం!…

ఖ్వాయిష్‌

Apr 14,2024 | 12:55

‘అజి హజ్రత్‌ పఠాన్‌ సే బాత్‌ కర్నాహైతో పత్తర్‌ లేకో బాత్‌ కరో బోల్తే… జాజాకో బగల్‌ మె బందూఖ్‌ నక్కోబా…’ అంది అబ్బాయి తల్లి. ఆ…

కూసే గాడిద – మేసే గాడిద

Apr 14,2024 | 04:45

సీతాపతి పంతులు గారు పిల్లలందరి చేత ఎక్కాలు వల్లె వేయిస్తున్నారు. జారిపోతున్న నిక్కరు పొట్ట మీదకి ఎగేసుకుంటూ ఏడుస్తూ వచ్చి కాత్యాయిని పక్కన కూర్చున్నాడు రుద్ర. పంతులు…

ఏనుగు-గడ్డిపోచ

Apr 8,2024 | 04:12

ఒక అడవిలో ఏనుగు ఉంది. రోజూ అడవిలో దుబ్బుగా పెరిగిన గడ్డిపోచలు తింటూ ‘ఈ గడ్డి పోచలు ఎంత చిన్నవో, కొన్ని నాకు ఆహారమౌతున్నాయి. మరికొన్ని నా…

కళ్ళు తెరిపించిన కోమలి…!

Apr 7,2024 | 08:34

మహేంద్ర గిరి అడవులలో మధురం అనే కోకిల ఉండేది. శ్రావ్యమైన గొంతుతో చక్కగా పాడేది. మృగరాజు కేసరికి మధురం పాటలంటే చాలా ఇష్టం. అందుకే ఏ వేడుక…

ఆత్మ విశ్వాసం

Apr 7,2024 | 07:50

‘శ్రీకాంత్‌ని ఎందుకు అన్ని మాటలు అన్నారు. అసలే వాడికి కాలు అనువు! దానికి తోడు మీ నీతి బోధనలు. నిన్న వాడిని బలవంత పెట్టి మరీ షటిల్‌…

ఐదో గది

Apr 7,2024 | 07:40

అతని కళ్ళు దేనికోసమో వెతుకుతున్నాయి. అది దరిదాపుల్లో కనిపించడం లేదు. ‘కొంపదీసి అది నా ఉనికిని పసిగట్ట లేదు కదా?!?’ అని మనసులో అనుకున్నాడు. ‘అబ్బే అలా…