విరితోట

  • Home
  • గుబాళించే గులాబీలు

విరితోట

గుబాళించే గులాబీలు

Feb 4,2024 | 13:40

‘రోజావే.. చిన్ని రోజావే.. రాగాలే రువ్వే రోజావే..! , గులాబీ పువ్వై నవ్వాలి వయస్సు’ అంటూ సినీ కవులు ఎంతో పొగిడారు ఈ పూలరాణిని.. చిన్నారుల లేలేత…

ముద్దబంతి పువ్వులో..

Jan 14,2024 | 09:27

‘ముద్దబంతి పువ్వులో మూగకళ్ళ ఊసులో’ పాట ఆపాత మధురం. బంతిపూల కూడా మృదు మధురమే. సంక్రాంతి పండుగకు ఇంటికి చేరే ధాన్యానికి ఎంత ప్రాముఖ్యత ఉందో బంతిపూలకూ…