చర్చ

  • Home
  • మెదడుచదువు నేర్చుకుంటుందా..!

చర్చ

మెదడుచదువు నేర్చుకుంటుందా..!

Dec 10,2023 | 11:52

మనం అసలు ఎలా చదవ గలుగుతున్నాం.. చదివిన దానిని ఎలా అర్థం చేసుకుంటున్నాం.. అందుకు మెదడు పాత్ర ఎంత.. అనే విషయాలపై పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి. ముందుగా కళ్ళతో…