యూత్

  • Home
  • బొమ్మరిల్లు తల్లిదండ్రులు కావొద్దు..

యూత్

బొమ్మరిల్లు తల్లిదండ్రులు కావొద్దు..

Nov 26,2023 | 09:27

పిల్లలు ఏదైనా అడగటం ఆలస్యం.. ‘నీకేం కావాలో.. ఎలాంటిది కావాలో.. నాకు అర్థమయ్యిందిలే.. నేను తెస్తాగా..!’ అనేస్తుంటారు కొందరు నాన్నలు. ‘నీకు ఎలాంటి డ్రెస్‌ కావాలో నాకు…