ఎవరికి, ఎందుకు ముద్దు ?

Apr 1,2024 08:23 #sahityam

పండి ఎండిన పచ్చనాకులు
చెట్టుకెందుకు ముద్దవుతాయి?
వయసు మళ్ళిన వద్ధ దేహాన్ని
ఏ గడప కడ దాకా మోస్తుంది?
బంధాలూ బంధుత్వాలూ
ఆస్తి సంధిలో పందిళ్ళే కదా!
రక్తాన్నెప్పుడో రూపాయి కొన్నాక
మనిషి ధర్మం మార్కెట్‌ బంధమేగా!

అవును ఇప్పుడు .. ఇప్పుడు
ఇన్సూరెన్సే అజెండా తప్ప
పన్నుకట్టే మనిషికి వైద్యం
అసాధ్యంగా ఎందుకైందో
ప్రశ్నించడం మరిచి పోయాం

గింజకు పురుడు పోసే పొలంలో
పనెందుకు దూరమైన ప్రశ్నయిందో
తల్లిలా చనుబాలు పట్టే పల్లిపుడు
పట్నం ఎండిన రొమ్ముగా మార్చిన
విటుడెవరో.. చర్చెందుకు లేవలేదు?

పల్లెందుకు వల్లకాడౌతుందో
పట్టణంలో ప్రయివేటు చదువు
విదేశీ గాలానికెలా తగులుకుందో
తల్లి రొమ్ము కోసిన రాక్షసి
సొంత అక్షరాన్ని హత్య చేసి
ఆంగ్ల అక్షరాన్నెలా ముద్దాడిందో
ఎవరైనా కొంచం యోచిస్తున్నారా?
ఎప్పుడైనా ఓసారి ప్రశ్నిస్తున్నారా?
– ఉన్నం వెంకటేశ్వర్లు

➡️