శ్రమాగ్ని కణం..!

May 12,2024 11:10 #kavithalu, #Sneha

భరతజాతి ప్రగతిరథ చక్రాలు
పరి’శ్రమ’లు నడిపిన ‘శ్రమ’లు
చెమట చుక్కలేగా రథ కందెనలు !
కండలతో బండల్ని సహితం..
పిండిచేసే శక్తి చెలిమలు..
యంత్ర మర్మమెరిగిన కార్మికులు !
అతనో మండే శ్రమాగ్ని కణం..
బొగ్గు గనుల్లో వెలుగుల దీపం..
యంత్రాల్ని నడిపే ఇంధనం !
శ్రామికుడు సెలవడిగితే..
కార్మికుడు అలిగి తొలిగితే..
ఊపిరాడక జనం తల్లడిల్లు !
కార్మికుడెపుడూ కార్యశూరుడే..
శ్రామికుడెపుడూ శ్రమ త్యాగే..
కర్షకుడెపుడూ మట్టిలో మాణిక్యమే !
కార్మిక ఆరోగ్యమే దేశ సౌభాగ్యం..
శ్రామిక చైతన్యమే జాతి జాగృతం..
కర్షక ఆనందభాష్పాలే అన్నామతం !
కార్మికుల్ని కృతజ్ఞతల వర్షంతో..
శ్రామికుల్ని అభినందనల వానతో..
కర్షక లోకాన్ని ప్రేమానందాల జల్లుతో..
పాదాభిషేకం చేయాలి పౌరసమాజం..
కాదంటే ఖాయం ఖాళీ కడుపుల లోకం !

మధుపాళీ
9949700037

➡️